Photo - Eglise
Eglise
12e siècle - 16e siècle à Vallentigny (10500)
Photo - Eglise
Eglise

Nef : 12e siècle ; Choeur et transept : 16e siècle

Adresse
10500 Vallentigny
Champagne-Ardenne
Période 12e siècle - 16e siècle
Classement Choeur et transept : classement par arrêté du 29 septembre 1948 ; Nef : inscription par arrêté du 29 septembre 1948
Contenu