Photo - Eglise
Eglise
12e siècle - 13e siècle - 15e siècle - 16e siècle à Launois-sur-Vence (08430)
Photo - Eglise
Eglise

Adresse
08430 Launois-sur-Vence
Champagne-Ardenne
Période 12e siècle - 13e siècle - 15e siècle - 16e siècle
Classement Eglise : classement par arrêté du 13 juin 1913
Contenu