Photo - Eglise
Eglise
12e siècle - 13e siècle - 15e siècle - 18e siècle à Saint-Loup-Terrier (08130)
Photo - Eglise
Eglise

Adresse
08130 Saint-Loup-Terrier
Champagne-Ardenne
Période 12e siècle - 13e siècle - 15e siècle - 18e siècle
Classement Eglise (cad. D 87) : classement par arrêté du 29 août 1984
Contenu